.
.
.
پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- گیاه کراسولا

گیاه کراسولا
 
گیاه کراسولا از انواع گیاهان تزئینی آپارتمانی با برگ های سبز مایل به قرمز است که می توان آن را به راحتی در فضای آپارتمان پرورش داد...

باغبانی,گیاه کراسولا,باغچه

گیاه,آکاایران,تزئینی آپارتمانی با برگ های سبز,راحتی در فضای آپارتمان پرورش,تزئینی آپارتمانی با برگ های سبز,تزئین,تزئینی آپارتمانی با برگ های سبز,راحتی,مخلوط,مقالات,حشره,گراد,توصیه,دیده,بهترین

 برای کاشت این گیاه، گلدانی را در اندازه متوسط انتخاب کرده و آن را از خاک مرطوب غنی از خاک برگ، ماسه و هوموس پر کنید. بذرها باید در عمق ۱۵سانتیمتری خاک کاشته شوند.
این گیاه را می توان در فصل زمستان با رعایت درجه حرارت حداقل ۱۵ درجه سانتیگراد کاشت.
گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان و در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید. آبیاری گیاه کراسولا باید بطور منظم و حداقل دوبار در هفته انجام شود. برای زهکشی بهتر خاک می توان از یک زیر گلدانی بزرگ استفاده یا در کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد کرد.
مناسب ترین PH خاک، شش تا شش و نیم است. تکثیر گیاه کراسولا از طریق بذر و قلمه زدن در فصل بهار امکان پذیر است.

 


برچسب ها:
آکاایران
.
تزئینی آپارتمانی با برگ های سبز
.
راحتی در فضای آپارتمان پرورش
.
تزئینی آپارتمانی با برگ های سبز
.
تزئین
.
تزئینی آپارتمانی با برگ های سبز
.
راحتی
.
مخلوط
.
مقالات
.
حشره
.
گراد
.
توصیه
.
دیده
.
بهترین
.
.
.

مروی بر گذشته

.
.
.