گل نرگس - مقالات مفید آکا
گل نرگس,نگهداری از گل نرگس,نحوه نگهداری از گل نرگس,کاشت گل نرگس,نحوه کاشت گل نرگس,مراقبت از گل نرگس,نحوه پرورش گل نرگس,گل و گیاهان آپارتمانی

مقالات مفید - گیاهان آپارتمانی - گل نرگس

یکی از گیاهان بسیار زیبا و خوشبو که می توانید در آپارتمان نگهداری کنید نرگس است. انواع بسیاری نرگس وجود دارد که برخی از آنها بومی و زادگاه آن اروپای جنوبی یا شرقی است. معروف ترین این گل نرگس شیپوری، نرگس بی همتا و نرگس شعرا است. اما نرگس دسته گل یا نرگس استانبولی که از هر ساقه اش چند گل می روید در اروپا کمتر متداول است...

انواع نرگس را می توان در گلدان یا تغارهای گل پرورش داد. گاهی آنها را در گلدان و در مخلوطی از خاک شن دار و زمانی آنها را در تغار و فقط بر روی ریگ های غوطه ور در آب می کارند. برای این کار از درشت ترین پیازها استفاده کنید و آنها را در کنار یکدیگر و کاملا چسبیده به هم روی ریگ ها بچیند. اما توجه کنید که پیازها به آب نرسد.
در صورتی که پیازها را در گلدان می کارید روی آنها باید خاک ریخت. نرگس استانبولی را در آپارتمان می کارند و پیازهایی را که در آذرماه به کشت مصنوعی درمی آورند در شبانگاه عید نوئل گل می دهد. روش پرورش نرگس به این صورت است که ابتدا گیاه را در جای تاریک و خنکی برای ریشه کردن نگه می دارند و سپس به محل گرمی می آورند. حرارت مناسب برای این گیاه ۱۵ درجه سانتیگراد است. چنانچه جای آنها بسیار گرم باشد ساقه و برگ های آنها ولو شده به اطراف خم می شود و مدت گل دادنشان نیز خیلی کوتاه می شود. در کاشتن نرگس ها بر روی ریگ های شناور باید دقت نمود که سطح آب همواره یکسان باشد و حرارت دقیقا کنترل شود. چون پیازها نشیمنگاه ندارد در صورت زیاد شدن گرما و پژمرده شدن برگ ها با خطر واژگون شدن مواجه می شوند.  
ویرایش و تلخیص:آکاایران
 
 

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :