درختچه آبوتیلون
درختچه آبوتیلون,نگهداری از درختچه آبوتیلون,کاشت درختچه آبوتیلون,نحوه نگهداری از درختچه آبوتیلون,نحوه کاشت درختچه آبوتیلون,پرورش درختچه آبوتیلون,گل و گیاهان آپار

درختچه آبوتیلون
 
 
درختچه ایست همیشه سبز که در تابستان گل دهی داشته و برای کاشت مجاور دیوار استفاده می شود حداکثر بلندی آن به ۳ متر می رسد... 

ـ نیازها:
مکان آفتابی، خاک حاصلخیز و سبک، حداقل دمای مورد تحمل آن در زمستان صفر درجه سانتی گراد است. در فصل رشد خاک را مرطوب نگهدارید و جوانه های گیاه را حذف کنید تا گیاه به تولید شاخه های جانبی تشویق گردد. 
ـ ازیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار و یا قلمه چوب نرم در تابستان. 

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :