ژیمنوکالیسیوم
Gymnocalycium
این کاکتوس های کوچک قرمز و زرد رنگ اخیرأ به تعداد زیادی به فروش میرسند .
دلیل این امر شکل ظریف و زیبای آنها است .
خریدار معمولا تصور میکند گیاهی گلدار را خریداری کرده است که به آسانی میتواند آنرا نگهداری کند حال آنکه چنین نیست .

قسمت کروی شکل فوقانی در حقیقت گل نیست بلکه نوعی کاکتوس است که بر ساقه نوعی دیگر از کاکتوس بنام تریکو سرئوس اسپاچیانوس که قدرت جذب زیادی

دارد پیوند زده شده است .
درتابستان لازم است در محل پر نور وگرمی دور از آفتاب نگهداری شود در زمستان یک دوره استراحت را باید در 10 درجه سانتیگراد و آب بسیار کم بگذراند .
چنانچه خوب از آن نگهداری شود تعدادی جوانه کروی خواهد داد که به نوبه خود آنها را میتوان بر ساقه های دیگر پیوند زد .
بهر حال اغلب خریداران نمیتوانند این کاکتوس ها را بخوبی نگهدارند و معمولا خشک می شوند

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :