زیباترین اسم های پسرانه با حرف
فهرست اسم های زیبای پسرانه با گ. تمامی اسم های پسر شروع شده با گ را در یک لیست مشاهده نمایید را در آکاایران بخوانید

Image result for اسم پسر با گ

آکاآپ: برخی نام ها طوری هستند که فقط می توان قبل از آنها از “آقا” استفاده کرد. برخی نیز به گونه ای اند که “آقا” را باید بعد از آنها به کار برد. نام هایی هم وجود دارند که با “آقا” تناسب پیدا نمی کنند، چه قبلشان باشد و چه بعدشان.در بهترین حالت باید نام را طوری انتخاب کرد که آقا را بتوان در پس و پیش آن به کار برد. بنابراین نام مورد نظر خود را با “آقا” یا “خانم” و واژه های مشابه مورد آزمایش قرار دهید. در این مقاله از مجموعه مقالات آکا, زیباترین اسم های پسرانه که با حرف گ شروع میشوند را برایتان گردآوری کرده ایم. امیدواریم کسانی که دنبال نام پسرانه با حرف گ هستند از مطالعه این مقاله استفاده لازم را ببرند. با ما همراه باشید.

Image result for اسم پسر با گ

اسامی فارسی

گرازه

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی

 

گرامی

محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی

 

گرانخوار

از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی

 

گراهون

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی

 

گردآزاد

پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران

 

گرداب

از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار

 

گردگیر

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی

 

گرزم

از شخصیتهای شاهنامه،نامپهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

 

گرستون

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری

 

گرسیوز

دارای استقامت اندک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی

 

گرشاسب

دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی

 

گرگین

منسوب به گرگ، مانند گرگ قوی و بی باک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

 

گرمانک

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

 

گرمایل

گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک

 

گروخان

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی

 

گروی

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی

 

گژدهم

از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی

 

گستهم

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی

 

گشتاسب

گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

 

گشتاسپ

دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

 

گشسپ

از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی

 

گشواد

کشواد، دارای بیان شیوا و فصیح است.

 

گلباد

کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

 

گلشاه

نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان

 

گلگله

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی

 

گلینوش

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی

 

گودرز

نام پرنده‌ای که در کنار آب‌ها زندگی می‌کند،‌ متصل نشدنی، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و همزمان با رستم پهلوان شاهنامه

 

گورنگ

نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان

 

گوشیار

نام حکیمی از فارس

 

گهار

از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی

 

گیارنگ

کیارنگ، سردار و فرمانده

 

گیلو

نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین

 

گیو

از شخصیتهای شاهنامه،نام پسرگودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی


اسامی ارمنی

گارنیک

پری کوچک


اسامی کردی

گایار

یار بزرگ یار قدرتمند

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :