دو بار در سال بین فوریه و ژانویه در نزدیکی جزیره چیندو یکی از بزرگترین جزایر کره جنوبی آب به حدی فروکش میکند که جاده ای به طول حدودا 3 کیلیمتر از زیر آب ظاهر میشود. عرض این جاده طبیعی از 3 تا 10 متر متفاوت است و ساکنان جزیره میتوانند با پای پیاده از وسط دریا عبور کنند...

پدیده شکافته شدن دریا,جزیره چیندو

 

پدیده شکافته شدن دریا,جزیره چیندو

پدیده شکافته شدن دریا,جزیره چیندو

پدیده شکافته شدن دریا,جزیره چیندو

پدیده شکافته شدن دریا,جزیره چیندو

پدیده شکافته شدن دریا,جزیره چیندو


منبع:بیتوته
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :