سوسمار چگونه میتواند به مدت طولانی داخل آب بماند؟
چندین بار خون خود را بدون,خونی که اکسیژن کمتری,وارد شش شود,طولانی داخل,همانطور که میدانید,پیچیده قلب,علت آن سیستم,صورت

همانطور که میدانید سوسمارها آبشش ندارند ولی میتوانند به مدت طولانی داخل آب باشند و به راحتی به صید طعمه خود بپردازند . علت آن سیستم بسیار پیچیده قلب آنها میباشد بدین صورت که سوسمارها میتوانند چندین بار خون خود را بدون اینکه دوباره وارد شش شود استفاده کنند یعنی به این صورت که آنها میتوانند خونی که اکسیژن کمتری دارد را تا آنجا که اکسیژن خون بکلی تمام شود را چندین بار استفاده کنند.منبع :
آفتاب

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :