حتما پرندگان را در حال خواب دیده‌اید که سرشان را زیر بال خود فرو می‌برند و روی یک پا می‌خوابند؟ علت این کار آنها این است که پرندگان گرما را بسیار دوست دارند و از آنجا که پاهای آنها پر ندارد، مقدار زیادی از گرمای بدنشان بویژه هنگامی که در آب سرد یا روی یخ می‌ایستند از طریق پاهایشان هدر می‌رود. چون این مخلوقات می‌توانند روی یک پا بایستند و تعادل خود را حفظ کنند، بنابراین روی یک پای خود ایستاده و پای دیگر را زیر بدن خود و در میان پرها قرار می‌دهند و از این طریق مانع به هدر رفتن گرمای بدنشان می‌شوند.
 
منبع :
شبکه اطلاع رسانی رشد

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :