نظر سنجی ها نشان می دهد افراد قد بلند در مقایسه با افراد کوتاه قد شادترند.
به گزارش پایگاه اینترنتی موسسه نظر سنجی گالوپ از واشنگتن ، بر اساس این نظر سنجی افراد قد بلند بیشتر از افراد کوتاه قد از زندگی خود راضی هستند و در مقایسه با کوتاه قدها احساسات و هیجانات مثبت بیشتری را تجربه کرده اند.
این دسته از افراد کمتر احساساتی از قبیل خشم ، غم ، استرس و اضطراب را تجربه کرده اند و دردهای جسمانی انها نیز کمتر از افراد کوتاه قد است.

 افراد قد بلند همچنین در زندگی زناشویی و شغلی موفق ترند و از درامد بیشتری نسبت به افراد کوتاه قد برخوردارند.
به طور کلی این نظر سنجی نشان می دهد نژاد ، قومیت ، سن و قد بر میزان رضایت افراد از زندگی تاثیر دارد.

sweetbane.com

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :