پژوهشگران ژاپنی مشاهده کرده اند که موش های آزمایشگاهی پس از قرار گرفتن در معرض میدان های الکتریکی و مغناطیسی مشابه آنچه گاه پیش از زمین لرزه ردیابی می شود، رفتارهای غیر عادی از خود بروز می دهند. شدت این میدان ها بسیار کمتر از چیزی است که انسان ها قادر به درک آن باشند تاکاشی یاگی استاد دانشگاه اوساکا می گوید، او نخستین بار هشت سال قبل، درست یک روز قبل از زلزله شهر کوبه در جنوب ژاپن در آزمایشگاه خود متوجه رفتار غیر عادی موش ها شد. رفتار مضطرب موش ها پیش از زمین لرزه بار دیگر پس از آنکه در معرض میدان های متغیر الکترومغناطیسی قرار داده شدند، بروز کرد که نشان می داد می توان از این حیوانات به عنوان وسیله ای ابتدایی برای پیش بینی زلزله استفاده کرد.با این حال ، زیست شناسان اشاره می کنند که رفتار غیر عادی در موش ها به سختی قابل تعبیر است که این موضوع فواید این فن را محدود می کند.حکایات زیادی درباره بروز رفتارغیرعادی درحیوانات پیش از زلزله وجود دارد. در چین، گفته می شود که مارها حفره های خود را ترک می کنند.در آمریکا یک کارمند بازنشسته از موسسه مطالعات زمین شناسی این کشور ادعا کرده است که می تواند با شمارش تعداد آگهی های مربوط به گم شدن حیوانات خانگی در روزنامه ها، زلزله را پیش بینی کند. او گفته است که تعداد حیواناتی که طی هفته پیش از وقوع زلزله از خانه می گریزند، بیش از سایر زمان هاست .در آزمایش های پروفسور یاگی، موش ها به مدت دو هفته در یک محیط پایدار نگهداری شدند تا رفتار روزانه و شبانه آنها قابل نظارت باشد. آنها سپس به مدت سی دقیقه در معرض ضربان های الکترومغناطیسی کم فشار قرار داده شدند.گزارش های زیادی درباره پدیدار شدن نوساناتی در میدان الکترومغناطیسی زمین پیش از وقوع زلزله وجود دارد. پروفسور یاگی گفت که پالس های الکترومغناطیسی ساعت درونی بدن موش را مختل کرده و باعث کم خوابی آنها شدند.او می گوید برای اطمینان بیشتر در مورد این نتایج به آزمایش های بیشتری نیاز است، اما معتقد است که این مطالعه فراهم کننده نخستین شواهد آزمایشگاهی است که توانایی این حیوانات در درک زلزله های قریب الوقوع را نشان می دهد.
منبع :
آفتاب

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :