.
.
.
صفحه خانگی اطلاعات عمومی

زنگ زدن آهن و زنگ زدن آلمینیوم کدام سریعتر

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- زنگ زدن آهن و زنگ زدن آلمینیوم کدام سریعتر

می دانیم که از اثرات نا مطلوب اکسیژن بر روی بسیاری از مواد و عناصر پوسیدگی، فساد و زنگ زدن است.
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که آلومینیم زودتر از آهن زنگ می زند اما این زنگ زدگی به رنگ بدنه ی خود آلومینیم است و پس از زنگ زدن لایه ای به عنوان عایق روی هسته ی آلومینیم را پوشانده و مانع از رسیدن اکسیژن به آن می شود، در حالی که آهن دیرتر از آلومینیم زنگ می زند اما زنگ زدگی آن به صورت پوسته شدن است و رنگ نامطلوبی در برابر آهن دارد.
پس بنابر این زنگ زدگی آلومینیم دارای اثرات مثبت و زنگ زدگی آهن اثری منفی و مخرب دارد و باید در این گونه موانع از انواع ضد زنگ ها استفاده کرد.

sweetbane.com


برچسب ها:
زدن
.
آهن
.
زنگ
.
زدن
.
کدام
.
-آکاایران
.
زنگ
.
آهن
.
اثرات
.
گونه
.
دانیم
.
مواد
.
زدن
.
پاسخ
.
منف
.
پاسخ
.
اثرات نا مطلوب اکسیژن
.
زند
.
اثرات
.
اثرات
.
لایه
.
.
.

ادامه مطالب جدید

.
.
.