عجیب ترین جمله در زبان انگلیسی
جالب ترین جمله انگلیسی,عجیب ترین جمله های دنیا,جالب ترین جمله دنیا,جالب ترین جمله های عاشقانه,عجیب ترین جمله,عجیب ترین جمله در زبان انگلیسی,عجیب ترین جمله دنیا,

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ چهارم
چهار حرفی... تا بیستمین کلمه بیست حرفی

نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار:

 

عجیب ترین جمله در زبان انگلیسی


I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing
handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality
counterbalancing indecipherability, transcendentalizes
intercommunications incomprehensiblenessترجمه جمله :


نمیدانم این دکترهای خانواده گی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب
میکنند.با این حال سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را
جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن انها ( دست خط ) برتری میجوید

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :