سبد بافی یزد
هنرهای سنتی هنر سبدبافی بادام کوهی درختچه خودرو,صنایع دستی ایران,سبد بافی یزد,سبدبافی,صنایع دستی یزد,شهرستان مهریز,


سبد بافی یزد, سبدبافی

 

در بیشه زارها و کوهستانهای شهرستان مهریز درختچه ای خودرو میروید به نام بادام کوهی . شاخه های این درختچه بسیار نرم و ترد و قابل انعطاف است . از این رو آن را در بافت انواع سبد به کار میبرند . هرچند شاخه های نازک درخت انار را نیز در سبد بافی میتوان به کار گرفت . انواع بزرگتر این سبدها در جمع آوری محولات باغی به کار میرود . علاوه بر سبد انواع وسایل و لوازم زینتی یا کاربردی نیز با همین روش می بافند .

,سبد بافی یزد, سبدبافی, صنایع دستی یزد,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

سبد بافی یکی از صنایع دستی یزد می باشد.

 

,سبد بافی یزد, سبدبافی, صنایع دستی یزد,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

 

,سبد بافی یزد, سبدبافی, صنایع دستی یزد,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

در بافت سبد از درختچه ای خودرو استفاده می کنند.

 

,سبد بافی یزد, سبدبافی, صنایع دستی یزد,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

 

,سبد بافی یزد, سبدبافی, صنایع دستی یزد,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

سبد بافی یزد, سبدبافی

 

,سبد بافی یزد, سبدبافی, صنایع دستی یزد,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

 

,سبد بافی یزد, سبدبافی, صنایع دستی یزد,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

هنرهای سنتی, هنر سبدبافی

 

,سبد بافی یزد, سبدبافی, صنایع دستی یزد,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

منبع:negahmedia.ir


منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :