آموزش تزیین عیدی با پول به شکل های مختلف
تزیین دادن عیدی اسکناس    در نزدیکی های عید هستیم و هنرهایی را که داریم باید رو کنیم و این هنر ها هم میتواند زبان زد شما باشد در ادامه میت

آکاایران: آموزش تزیین عیدی با پول به شکل های مختلف

آکاایران: تزیین دادن عیدی اسکناس 

در نزدیکی های عید هستیم و هنرهایی را که داریم باید رو کنیم و این هنر ها هم میتواند زبان زد شما باشد در ادامه میتوانید با آموزش تزئین عیدی با پول به شکل های مختلف سایت تالاب را دنبال کنید.

وسایل لازم:
سیم مفتولی نازک
سیم چین
دو عدد اسکناس

اسکناس را مانند تصویر زیر تا کنید. سپس اسکناس را به صورت بادبزنی تا کنید.

 

هنر دستی به وسیله اسکناس

اسکناس را مانند تصویر تا کنید، سپس اسکناس را به صورت بادبزنی تا کنید

اسکناس دوم را مانند تصویر زیر به صورت بادبزن تا کنید.

 

شکل پروانه ای با اسکناس

اسکناس دوم را مانند تصویر فقط به صورت بادبزن تا کنید

و در آخر هر دو اسکناس را از وسط تا کنید و با سیم مفتول به هم متصل کنید.

 

درست کردن اسکناس به شکل پروانه ای به عنوان عیدی

هر دو اسکناس را مانند شکل از وسط تا کنید

می توانید از این اسکناس ها برای تزیین جعبه های کادو و یا به عنوان عیدی استفاده کنید.

 

و در آخر هر دو اسکناس را که از وسط تا کردید با سیم مفتول به هم متصل کنید.

آموزش تزئین عیدی با پول به شکل های مختلف 

.

منبع :

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :