طلوع عصر نوین زمین در پرتو انرژی های پاک
تحقیقات جدید دانشمندان از اخبار دلگرم کننده ای پیرامون تدارک نیازمندی های آینده انرژی زمین و به ویژه تأمین تقریبا یک کاسه آن از محل انرژی های پاک خبر می دهد که


تحقیقات جدید دانشمندان از اخبار دلگرم کننده ای پیرامون تدارک نیازمندی های آینده

برای ورود به این بحث قابل تأمل و درک مرزهای درستی و پیامدهای نویدبخش تحقیقات جدید دانشمندان، بهتر است در بدو امر نگاهی به خروجی حوزه فناوری های ,انرژی, مواد, خورشید,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی

نکته جالب دیگری که این برنامه مدنظر قرار داده موضوع پیش بینی و لحاظ کردن ارتباط و تماس مناطق گوناگون به لحاظ جغرافیایی با استفاده از خطوط انتقال دور برد برای غلبه بر کمداشت های ,انرژی, مواد, خورشید,مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی

با این اوصاف و به رغم چشم انداز نوید بخش چرخش کامل زمین به سمت بهره گیری از انرژی پاک و گام نسبتا مهمی که این پروژه تحقیقاتی در نزدیک ساختن هر چه بیشتر مفهوم دوری کامل از انرژی های فسیلی محور و خارج کردن بحث انرژی های پاک از یک مفهوم لوکس برداشته است، اما همسو با خود محققان باید اعتراف کرد راه درازی پیش روی همه ما برای تحقق کامل برنامه کلان انرژی پاک گسترده است؛ هر چند محققان معتقدند برنامه آنها شدنی و امکان پذیر است. این باور محکم در حالی است که برای تحقق کامل این برنامه و از قبل چیزی در حدود 70 درصد از منابع برق آبی مورد نیاز موجود است ولی تنها حدود یک درصد از توربین های بادی مورد نیاز و حتی درصد کمتری از بخش مربوط به نیروگاه های خورشیدی از قبل مهیا است. از این رو این برنامه بزرگ توسعه واقعا مستلزم نوعی تغییر و دگرگونی در مقیاس بزرگ است به نحوی که برخی صاحب نظران می گویند چنین پروژه قابل ملاحظه ای نیازمند تلاش و همتی در حد و قواره پروژه ماه آپولو یا ساخت سامانه بزرگراهی بین کشوری است؛ اما با وجود ابعاد گسترده و لزوم اقداماتی تا این حد جدی کارشناسان آن را بدون حتی برخورداری یا انتظار کشیدن فناوری های نوین امکان پذیر و عملی می دانند و معتقدند اکنون و در شرایط موجود جهان ما واقعا نیازمند تصمیم گیری جمعی با هدف واحدی هستیم که پیروی آن به عنوان یک جامعه جهانی و مسوولیت پذیر برای یک سیاره پایدار و زمین سبز رفتار کنیم.

 

فراوری : محسن مرادی

بخش دانش تبیان


منابع:

جام جم،ecomii

 

منبع : tebyan.net

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :