معرفی و سوال هایی درباره رشته مدیریت مالی
رشته مدیریت مالی معرفی رشته مدیریت مالی درباره رشته مدیریت مالی ، جواب به سوالاتی درباره رشته مدیریت مالی ، راهنمای انتخاب رشته مدیریت مالی ، سوالاتی درباره رشت
 

Related image

 

معرفی رشته مدیریت مالی

هدف
هدف از تشکیل این دوره اموزش نیروی انسانی متخصص شرکتهای دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت مالی و کاربرد ان آشنا خواهند شد.
شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر اشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل اشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ویژگی های این دوره می باشد.

دانشگاه ها:

این رشته تا قبل از سال 1381تنها به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها بر روی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی از رشته های کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان «رشته مدیریت مالی» درآمد. همچنین از سال 1392 رشته جدیدی با عنوان «مالی» ایجاد گردید که شامل گرایشهای مختلفی نیز می شد. در طی سالهای گذشته گرایش مالی به عنوان گرایشی از رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی و صنعتی نیز ارائه شده است که با «رشته مدیریت مالی» و «رشته مالی» متفاوت می باشد.
 

آینده شغلی:

با توجه به طراحی که برای این رشته صورت گرفته است، فارغ التحصیلان در این رشته مشاوران و مدیران سرمایه گذاری و مالی شرکتها خواهند بود، زیرا برنامه ریزی برای استفاده صحیح از منابع نقدی و غیر نقدی نیازمند افراد متخصص، باهوش و آشنا با بازارهای پول سرمایه می باشد. بدیهی است که موفقیت و یافتن شغل متناسب با رشته تحصیلی دانشجویان در این رشته منوط به علاقه و کوشش بسیار در مسائل مالی و سرمایه گذاری می باشد. دانشجویان این رشته اگر همسو با تحصیلات خود، تجربه ورود علمی - عملی به بازارهای سرمایه را کسب نمایند، آنگاه نیازی به جستجوی شغل نخواهند داشت و می توانند به راحتی و با سرمایه اندک در این بازارها وارد شوند یا در صورت کسب اعتماد به نفس لازم، می توانند با استفاده از سرمایه های دیگران در سودآوری آنها شریک شوند. اما همانطور که اشاره شد این مهم مستلزم تلاش، مطالعه، دقت و البته روحیه بالا می باشد.

گرایش‌های مختلف:

«رشته مدیریت مالی» در حال حاضر فاقد گرایش می باشد ولی «رشته مالی» که از سال 1392 ایجاد شده است شامل گرایشهای 1- مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، 2-بانکداری ، 3-بیمه ، 4-مستغلات، 5-حقوق مالی و 6-تامین مالی وسرمایه گذاری در نفت و گاز می باشد.

واحدهای درسی «رشته مدیریت مالی» در مقطع کارشناسی ارشد :

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بوده و 4 واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد. تمامی درسهای این گرایش دو واحدی است. درسهای این رشته شامل تئوریهای مدیریت پیشرفته، اقتصاد مدیریت، بررسی موارد خاص در مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمانهای پولی و مالی، سیمنار مالی، مدیریت مالی پیشرفته ، حسابداری مدیریت، بازار پول و سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، سیستمهای اطلاعات مدیریت، پژوهش عملیاتی پیشرفته می باشد.
 

واحدهای درسی «رشته مالی» و گرایشهای مختلف آن در مقطع کارشناسی ارشد :

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بوده و 6 واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد. تمامی درسهای این گرایش دو واحدی است.
دروس پایه (16 واحد مشترک برای تمام گرایش ها)
1-تئوریهای سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی، 2-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، 3-بازارها و نهادهای مالی، 4-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، 5-مهندسی مالی و مدیریت ریسک، 6-مدیریت مالی پیشرفته، 7-اقتصادسنجی مالی، 8-مدل سازی مالی

دروس اختیاری (4 واحد یعنی 2 درس از بین دروس زیر)
1-مدیریت مالی بین المللی ، 2-سرمایه گذاریهای جایگزین، 3-مدلسازی مالی پیشرفته، 4-علوم و ریاضیات اکچواری، 5-سرمایه گذاری در مستغلات، 6-مالی رفتاری، 7-حقوق قراردادها، 8-حقوق مالیه عمومی، 9-اقتصاد انرژی، 10-مدیریت مالی استراتزیک، 11-تأمین مالی پروژه ها، 12-روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها ، 13-تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام

دروس تخصصی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - 6 واحد

1- ابزارهای مالی اسلامی ، 2- مهندسی مالی پیشرفته ، 3-فرایندهای تصادفی در مالی

دروس تخصصی گرایش بانکداری - 6 واحد
1- مدیریت بانک و بانکداری اسلامی ، 2-مدیریت ریسک در بانک ها ، 3-بانکداری بین المللی

دروس تخصصی گرایش بیمه - 6 واحد
1- بیمه اسلامی ، 2-قراردادهای بیمه پیشرفته ، 3-بیمه های اتکایی

دروس تخصصی گرایش مستغلات - 6 واحد
1- روشهای اسلامی تأمین مالی مسکن ، 2-ارزشیابی مستغلات ، 3-صندوق های سرمایه گذاری مستغلات

دروس تخصصی گرایش حقوق مالی - 6 واحد
1- مبانی حقوق مالی ، 2-حقوق و مقررات بازارهای سرمایه اسلامی و بین الملل ، 3-حقوق و مقررات بانکداری اسلامی و بین الملل

دروس تخصصی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت وگاز  - 6 واحد
1- تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز ، 2-مدیریت ریسک انرژی ، 3-حقوق نفت و گاز

Image result for ‫معرفی و سوال هایی درباره رشته مدیریت مالی‬‎
● چارچوب مدیریت مالی
مبنای ایجاد ارزش که هدف نهایی فعالیت یک موسسهء اقتصادی و دانش مدیریت مالی است بر این اصل ساده قرار دارد: «امیدواری به این که پولی که از شرکت یا موسسهء اقتصادی عایدتان خواهد شد بیش از پولی باشد که به آن وارد می کنید.» بر این اساس مدیر مالی به دنبال آن است که با مدیریت کارآمد جریانات نقدی کوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزون تری ایجاد کند. برای ایجاد ارزش و مدیریت وجوه نقد در مفهوم وسیع آن مدیر مالی سه تصمیم گیری اساسی پیش رو دارد:
۱) شرکت چه سیاست های سرمایه گذاری بلندمدتی را باید اتخاذ کند؟
۲) وجوه نقد مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مدنظر چگونه تامین شود؟
۳) شرکت به منظور برآوردن تعهدات کوتاه مدت خود به چه میزان وجه نقد نیاز دارد؟
مدیر مالی شرکت به طور مداوم با تصمیماتی در این سه حوزه مواجه است و به دنبال دستیابی به ترکیبی از سیاست ها و تصمیم گیری ها به منظور هدایت صحیح موسسه در این سه حوزه است که نهایتا هدف ایجاد ارزش و حداکثرسازی ثروت را برآورده کند.


چنانچه ترکیب سمت راست و چپ ترازنامه را به عنوان نمایی از وضعیت مالی موسسه در هر لحظه مدنظر قرار دهیم با استناد بدان می توان استدلال درستی در باب چرایی این که مدیر مالی به دنبال پاسخگویی به سه سوال اساسی فوق است ارایه کرد.
۱) سوال اول در ارتباط با انتخاب نوع سرمایه گذاری ها و تحت تملک درآوردن دارایی های ثابت است. البته نوع و ترکیب دارایی ها متاثر از نوع صنعتی است که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند. به فرآیند به کارگیری و مدیریت دارایی های بلندمدت شرکت بودجه بندی سرمایه ای گفته می شود. تـصمیـم بـه انجام یا عدم انجام یک سرمایه گذاری و به کارگیری دارایی یک تصمیم بودجه بندی سرمایه ای است که در برگیرندهء جریانات نقدی ورودی و خروجی از شرکت است.


۲) سوال دوم به نحوه و چگونگی تامین مالی برای مخارج سرمایه ای می پردازد که در ارتباط با سمت چپ ترازنامه است، این حوزه دربرگیرنده مدیریت ساختار سرمایه است.


۳) سوال سوم در زمینهء مدیریت دارایی ها و تعهدات جاری است (قسمت بالایی ترازنامه در سمت راست و چپ.) بین حجم و زمان تحقق جریانات نقدی ورودی و خروجی از شرکت عدم تطابق وجود دارد، علاوه بر این در مورد حجم و زمان تحقق جریانات نقدی عدم اطمینان وجود دارد که مبین بخشی از مشغله های مدیر مالی در مدیریت کارآمد وجوه نقد (کوتاه مدت) است. این حوزه در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش است.
● سنگ بناهای تحول در دانش مدیریت مالی
پس از جنگ دوم جهانی و با آغاز دههء ۵۰ میلادی، روش های تحلیلی و فنونی که خاص اقتصاددانان بود برای حل مشکلات و پاسخگویی موثر به سوالات مطروحه در حوزهء مدیریت مالی وارد این حوزه شد و مسیری برای شکل گیری پایه ای علمی در تحلیل تصمیمات مربوط به خط مشی مالی شرکت ها فراهم آورد. در ذیل به تحول نظریه های اقتصاد مالی که طی این سال ها تحقق یافته و سنگ بنای مدیریت مالی نوین است اشاره شده است:


▪ نظریه بازارهای کارا:
تحلیل رفتار تعادلی تغییر قیمت ها در طول زمان در بازارهای سفته بازانه.


▪ نظریهء بدره:
تحلیل چگونگی گزینش بهینه اوراق بهادار برای مجموعهء بدره اوراق بهادار یک موسسه.


▪ نظریهء قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای:
تحلیل متغیرهای تعیین قیمت دارایی ها در شرایط نداشتن اطمینان.


▪ نظریهء قیمت گذاری اختیار معامله:
تحلیل متغیرهای تعیین کنندهء قیمت مطالبات احتمالی از قبیل اختیار خرید سهام و اوراق قرضه شرکت ها.


▪ نظریهء نمایندگی:
تحلیل نحوهء کنترل تضاد منافع و انگیزه های روابط قراردادی.

اقتصاد مالی از مرحلهء گزاره های بی ارتباط به مرحله ای تکامل یافته رسیده است. در حال حاضر نظریهء مالی و شواهد موجود به اندازه ای غنی است که می تواند تحلیل ملموسی از بسیاری از مشکلات جزء به جزء مالی به عمل آورد و انتظار بر این است که مرزهای دانش امور مالی شرکت ها برای حل تمامی مشکلات مبتلا به مدیران مالی هرچه بیشتر گسترش یابد.
فرصت های شغلی رشته مدیریت مالی
آینده ی شغلی رشته مدیریت مالی:
فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی (ارایه روشهای نوین مالی) تامین مالی و اعتباری و ... می تواند در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.

پاسخ به سوال های متداول کاربران درباره رشته مدیریت مالی


موضوع: تفاوت بازار کار مدیریت مالی و حسابداری
بازار کار رشته حسابداری با مدیریت مالی چه تفاوتی دارد؟
بازار کار عمده رشته حسابداری همانطور که از اسم آن پیداست، استخدام به عنوان حسابدار شرکتها، اشخاص و سازمان ها می باشد. اما در مورد مدیریت مالی قضیه متفاوت است. بازار کار یک فارغ التحصیل کاربلد مدیریت مالی، بخش سرمایه گذاری شرکتها خواهد بود.

شناخت بازارهای سرمایه، شناخت هیجانات بازار، آشنایی با تامین کننده ها و ... همگی می تواند شروع یک کسب و کار پر رونق را برای یک دانش آموخته پر انرژی رقم بزند. البته این به این معنی نیست که فارغ التحصیلان حسابداری وارد بازار سرمایه نمی شوند، بلکه بسیاری از آنها در این بازار خصوصا در بخش تحلیل بنیادی سهام، بسیار موفق هستند، اما هدف رشته ها تقریبا همان موارد بالا است. به طور کلی ثابت شده است درآمد و کار بر مبنای تخصص شکل می گیرد نه رشته تحصیلی.
موضوع: تفاوت بازار کار مدیریت مالی و بازرگانی گرایش مالی
بین بازرگانی گرایش مالی و مدیریت مالی از لحاظ بازار کار چه تفاوتی وجود دارد؟
محتوای دو رشته شباهت زیادی با هم دارند، بنابراین ساده نیست که بگوییم یکی بر دیگری برتری دارد. اما آنچه می توان قضاوت کرد این است که مدیریت مالی بطور تخصصی تری (البته نه در حد حسابداری) به مسائل مالی و سرمایه گذاری می پردازد.

در حالیکه توجه اصلی گرایش مالی، زیر شاخه مدیریت بازرگانی، ابتدا رویه های کسب و کار و سپس توجه به مقوله مالی در این حیطه می باشد، بنابراین اگر تفاوتی هست در همین حد است و تفاوت اصلی بین میزان استفاده و کاربرد دانش در عمل است. لذا کسانی شغل مناسبی پیدا می کنند که به مسائل مالی موجود در بازار کسب و کار اشراف دارند، نه لزوما رشته و یا گرایش خاصی را گذرانده اند.
فرق بین مدیریت بازرگانی گرایش مالی با مدیریت اجرایی گرایش مالی چیست؟
تفاوت ظاهری در اهداف هر دو رشته دیده می شود، جایی که مدیریت بازرگانی گرایش مالی، هدفش، تربیت افراد دانش آموخته، با توانایی اداره امور مالی، خصوصا در یک واحد تجاری و بازرگانی است و مدیریت اجرایی هم هدفی برای تربیت اداره کنندگان بخش های مالی سازمان ها، اما بطور کاربردی تری دارد، بنابراین شباهت بسیار است اما تفاوت زمانی وجود دارد که در عمل، مدیریت اجرایی آموزش های عملی را در دستور کار داشته باشد (یا فقط افرادی که سابقه کار دارند را آموزش دهد) و بازرگانی نیز، تمرکزش بر ارائه دید سوداگری در فرد باشد. اما در خصوص آنچه در عمل رخ می دهد.

برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟

  • علاقه به مباحث مالی و سرمایه گذاری و مطالعه رویدادهای داخلی و خارجی (بسیار مهم)
  • داشتن روحیه ریسک پذیری بالا
  • قدرت تجزیه و تحلیل داده ها و نسبت های مالی
  • اعتماد بنفس بالا و در عین کنترل احساسات و پرهیز از غرور

گردآوری : بخش علمی آکا ایران

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :