خبرگزاری مهر: قبرستان تاریخی سفید چاه مربوط به دوره تیموریان است و در شهرستان بهشهر واقع شده و این اثر به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قبرستانی که با سنگ های عمودی خاکستری و حکاکی های عجیب و غریب این سنگ ها، عنوان عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانان


عکس: اولین قبرستان مسلمانان ایران تصاویر,اولین قبرستان,مسلمانانگردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :