این روزها بی حجابی زنان ایرانی و بخصوص زنان و دختران پایتخت نقل محافل فرهنگی است
متاسفانه مقوله تهاجم فرهنگی به نوعی مرگ خاموش ارزش ها و سنن ما ایرانیان را در پی داشته است. در فرهنگ غنی ایرانیان زنان همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند و حجاب چیزی نیست که تنها با ورود اسلام به آن توجه شده باشد، حجاب زنان ایرانی از زمان باستان علیرغم رنگهای متنوع و گوناگون از نوعی پوشیدگی نیز برخوردار بوده است.پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا

پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا

پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا

پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا

پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا

پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا

پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا

پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا

پوشش زنان ایران در گذر زمان+تصاویر - آکا
گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :