برگی از تاریخ؛ خودکشی کلئوپاترا ملکه مصر
جام,سال 30 قبل,سال 30 قبل از میلاد,کلئوپاترا,مصر,باستان,امپراتوری تاسیس,باستان به شیوه نمایشی

جام جم آنلاین: 2043 سال پیش در روز 15 اوت سال 30 قبل از میلاد


ساکنان اسکندریه از این اقدام به خشم آمده و بطلمیوس یازدهم را از سلطنت برکنار کرده و دختر بزرگش برنیسه چهارم را به تخت سلطنت می نشانند.

اما بطلمیوس یازدهم با کمک آئولوس گابینیوس حکمران رومی سوریه به قدرت بازمی گردد و دخترش را به قتل می رساند.

پس از مرگ بطلمیوس یازدهم تاج و تخت برگی از تاریخ؛ خودکشی کلئوپاترا ملکه مصر برگی از تاریخ,کلئوپاترا


سزار به شهر رم بازمی گردد و 2 سال بعد کلئوپاترا باشکوه و جلال وارد این شهر می شود.اما در این میان سزار به قتل می رسد و کلئوپاترا شتابان از رم فرار کرده و به مصر بازمی گردد.

با قتل ژولیوس سزار در رم جنگ داخلی در می گیرد.مارکوس آنتونیوس یکی از سرداران سزار موفق به تصرف یونان و آسیای صغیر می شود.

او برای حفظ نیروهایش به پول و گندم نیاز داشت و بنابراین تقاضاهایش را با کلئوپاترا ملکه مصر در میان می گذارد. کلئوپاترا با تقاضاهای مارکوس آنتونیوس موافقت می کند.

مارکوس آنتونیوس به مصر آمده و پس از ملاقات با کلئوپاترا با او ازدواج می کند و در اسکندریه مستقر می شود. اما بعد از مدتی ناگزیر می شود به رم بازگردد تا از طرفدارانش در مقابل اوکتاویوس رقیبش حمایت کند.

در سال 40 قبل از میلاد ، مارکوس آنتونیوس با اوکتاویوس صلح کرده و با خواهر ناتنی او اوکتاویا ازدواج می کند.

سپس مارکوس آنتونیوس به جنگ با سلسله اشکانیان ایران می رود و در این جنگ شکست سختی از پارت های اشکانی می خورد و اغلب سپاهیانش کشته و اسیر می شوند.

مارکوس آنتونیوس به مصر بازمی گردد تا بار دیگر از حمایت کلئوپاترا برخوردار شود.اما اوکتاویوس با جلب حمایت سنای رم نیروی لازم را برای جنگ تعیین کننده بارقیب دیرینه به دست آورده و در آکسیوم به سختی مارکوس آنتونیوس را شکست می دهد.

مارکوس آنتونیوس در پی این شکست دست به خودکشی می زند و اوکتاویوس برای اسیر کردن کلئوپاترا به سوی اسکندریه حرکت می کند.

در روز 15 اوت سال 30 قبل از میلاد کلئوپاترا هفتم ملکه مصر از بیم اسارت به دست اوکتاویوس با نیش مار سمی به زندگی خود خاتمه می دهد.

با مرگ کلئوپاترا که در زمان مرگ 39 سال داشت چراغ سلسله فراعنه بطالمه مصر برای همیشه خاموش می شود.

اوکتاویوس پس از فتح مصر و به دست آوردن غنایم فراوان برای دستیابی به قدرت مطلق به رم بازمی گردد. او بر ویرانه های جمهوری رم یک امپراتوری تاسیس کرده و خود به عنوان امپراتور آگوستوس حکمران مطلق این امپراتوری وسیع می شود.

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :