هفته نامه حاشیه:
هفته گذشته برخی رسانه ها به نقل از روزنامه ای سنگاپوری خبر دادند که «تانگ سوئک»، شوهر عمه رهبر کره شمالی به دستور «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور به طرز فجیعی اعدام شده است. این روزنامه سنگاپوری خبر داده بود که شوهر عمه بیچاره را به همراه تعدادی دیگر داخل قفسی انداخته و سپس 120 سگ که به مدت سه روز گرسنه مانده بودند به جان آنها انداختند. اگر واقعا این خبر صحت داشته باشد، دستور «کیم جونگ اون» را باید یادآور اعدام های فجیعی دانست که پادشاهان و رهبران سیاسی گذشته همواره به وسیله آن از خجالت مخالفانشان درمی آمدند. حالا ما به سراغ همان اعدام ها رفته ایم تا ببینیم اعدام «تانگ سوئک» تا چه اندازه شبیه به اعدام های فجیع گذشته است. به همه آنهایی که غبطه روزگار گذشته را می خورند پیشنهاد می کنم نگاهی به گزارش ما بیندازند. شاید از دل تنگی شان برای گذشته دست کشیدند. همه صحنه های اعدامی که روایت شده اند، آدمی را از کوچکترین آرزو برای زندگی در روزگار گذشته برحذر می دارد.

1- مقتول: محمد


«محمد 10 سخت کُشی تاریخ اعدام,منصور حلاج,فرخی یزدی


10 سخت کُشی تاریخ اعدام,منصور حلاج,فرخی یزدی


در سال 1973 با وقوع کودتای پینوشه در شیلی علیه رئیس جمهوردموکراتیک این کشور، «سالوادور آلنده» بسیاری از نیروهای دموکرات این کشور به قتل رسیدند. «ویکتور خارا»، شاعر و گیتاریست مشهور نیز دستگیر شد و به همراه تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شده به استادیوم سانتیاگو منتقل شد.

در آنجا ابتدا استخوان های دست و انگشت های او را که با آن گیتار می نواخت و سرودهای انقلابی می خواند، شکستند و به روایتی دیگر قطع کردند. چند روز بعد جسد تیرباران شده او را در خیابان های سانتیاگو پیدا کردند.

9- مقتول: جورج دوسا

مکان: مجارستان

نوع قتل: سوزاندن

سال: 1514
خیلی از کسانی که در انقلاب علیه پادشاهان عهد کهن شکست می خوردند، سرنوشتی مشابه «جورج دوسا» پیدا می کردند. او که علیه پادشاهان فئودال حاکم بر مجارستان به پا خاسته بود، نتوانست به موفقیت برسد و به اسارت گرفته شد. پادشاه مجارستان برای آنکه به دیگران درس عبرتی بدهد، دستور داد تا آتشی فراهم کنندو تختی آهنی روی آن بگذارند. جورج دوسای بیچاره را به این تخت بستند و سرب گداخته هم بر بدنش گذاشتند تا از زیر و رو بسوزد و بمیرد. پس از آن، همرزمان دوسا را که مدت ها گرسنه نگه داشته بودند به بالای جسدش آوردند و مجبورشان کردندکه باقیمانده جسد او را بخورند.

10- مقتول: پاتریس لومومبا

نوع قتل: شلیک گلوله، مثله کردن، سوزاندن در اسید

مکان: کنگو

سال: 1961

«پاتریس لومومبا» رهبر استقلال کنگو از استعمار بلژیک است. لومومبا پس از پیروزی در کسب استقلال کنگو، دست بلژیکی ها را از منابع کشورش کوتاه ساخت ولی پس از 10 هفته نخست وزیری بر اثر توطئه سیا و سازمان امنیتی بلژیک برکنار شد. پس از مدتی لومومبا به اسارت نیروهای ضد استقلال کنگو درآمد و به طرزی فجیع کشته شد. پس از شلیک گلوله به او، بدنش را قطعه قطعه کردند و جسدش را در اسید انداختندو هر چه از جسدش باقی مانده بود را در آتش سوزاندند و خاکستر کردند.

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :