فرارو: در میان نزدیک به دو هزار عکس باقی مانده از مجموعه آنتوان سوریوگین عکس هایی از مسافران یا مهاجران خارجی مقیم ایران دیده می شود که گرچه تعداد آن چندان زیاد نیست ولی در جای خود سندی از روابط ایرانیان زمان قاجار با اجانب به شمار می رود.

آنتوان که خود فرزند پدر و مادر گرجی تبار و مقیم ایران بود و عکاسی را نزد عکاس معروف روسى دیمترى ایوانویچ ژرماکوف در تفلیس آموخته بود در ایران گاه از سوی سفرای خارجی یا خارجیان مقیم ایران و یا دوستان خود برای عکاسی دعوت و شاید هم خود پیش گام می شد.

عکس های او از داخل سفارت چند کشور، مستشاران نظامی، خانواده مقامات خارجی و حتی تک عکس هایی از زنان آنان گویای روابط نزدیک این عکاس با چهره ها و شخصیت های برجسته دارد. مجموعه زیر همه گی مربوط به عکاسی آنتوان خان از اجانب در ایران است. لازم به ذکر است عبارات ذیل هر عکس تنها توضیحی است که درباره آنها ذکر شده است.

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


عکس گروهی خلبانان عثمانی و هواپیمایشان در مکانی نامعلوم

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


یک مدرسه تحت سرپرستی خارجی ها در تهران

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


زن اجنبی، احتمالا همسر یکی از مقمات خارجی در پوشش چادر در استودیوی عکاسی آنتوان

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


زن اجنبی، احتمالا هسر یکی از مقامات خارجی با چادر و قلیان در استودیوی عکاسی انتوان

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


عکس گروهی مقامات خارجی و همسرانشان در تهران

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


 گروهی از روحانیان و "بوریس شومیاتسکی" سفیر روسیه در تهران

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


عکس گروهی اول ماه می در سفارت روسیه

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


رضا شاه در سفارت روسیه و در کنار "بوریس شومیاتسکی"

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


عکس یادگاری سربازان قزاق با هواپیما و خلبان آلمانی

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


عکس جمعی کارکنان سفارت روسیه در تهران

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


عکس یادگاری روس ها و اولین کامیونی که وارد ایران شد.

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


پرتره استودیویی پسر شاهزاده بحرین

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


مقامات ناشناس ایرانی و روس در نمایشگاه روسیه

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


اجانب در میان کارکنان بانک شاهنشاهی ایران

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


قشون سربازان اتریشی در تهرانسفارت بریتانیا در تهران

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


سفیر بریتانیا در دفتر کارش در سفارتخانه

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


یکی از سالن های سفارت بریتانیا در تهران

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


سفارت بریتانیا در تهران

روایت آنتوان‌خان از ایران قاجار؛ اجانب ,عکس آنتوان سوریوگین,ایران قاجار,مقالات تاریخی


اتاق کنفرانس در سفارت روسیه در تهران

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :