سخنان امام خمینی (ره) در مورد پیروزی انقلاب اسلامی
سخنان امام خمینی,سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر,سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن,امام خمینی,دهه فجر,انقلاب اسلام


سخنان امام خمینی (ره)

 

سخنان امام خمینی (ره) در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

 

پیروزی نهایی وقتی است که اسلام، به همه ابعاد و به همه احکامش در ایران پیاده شود؛ وپیروزی بالاتر آن که در همه اقطار عالم، اسلام حکومت کند .اسلام مایه سعادت بشر است.

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در موردسخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

پیروزی انقلاب رهین همه ملت است . امام خمینی(ره)

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

جاوید باد پرچم پر افتخار الله اکبر، که رمز پیروزی معجزه آسای ملت بزرگ ایران است . 

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب •. •. •. •. •. •. •. •

 

این پیروزی ارتباط به من نداشت، من یک طلبه هستم و نباید این را به من منتسب کنید! پیروزی ارتباط به ملت هم نداشت، این پیروزی مربوط به خدا بود .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

این پیروزی انقلاب ما پیروزی بود که به برکت اسلام و گرایش به اسلام و با فریاد الله اکبر به دست آمد . امام خمینی(ره)

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

تا روحیه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پیروزید، از آن منفصل نشوید .

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در موردسخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

کمی عده، با اینکه قدرت روحی در کار باشد و انسجام در کار باشد و تعهد به اسلام در کار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

شما پیروزید، برای اینکه اسلام پشتیبان شماست . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب •. •. •. •. •. •. •. •

 

شما پیروزید، برای اینکه خدا با شماست .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

کسی که با خدا باشد خدا با اوست، و پیروزی با اوست .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

اگر تمام عالم هم به ضد ما قیام کنند و ما را هم نابود کنند، ما پیروزیم . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

این طور نیست که ما خوف این را داشته باشیم که شکست بخوریم.اولاً که شکست نمی خوریم، خدا با ماست؛ و ثانیاً بر فرض این که«شکست صوری» بخوریم «شکست معنوی» نمی خوریم ،و پیروزی معنوی با اسلام است، با مسلمین است .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

شما حق هستید و در مقابل باطل ایستاده اید؛ و حق پیروز است . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در موردسخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

شما حق هستید، در مقابل باطل ایستاده اید.استقامت می خواهد؛ تا استقامت در کار نباشد نمی توانید به پیروزی نهایی برسید .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی، که همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه کردیم . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

مادامی که در مسیر حق باشیم پیروزیم .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

ما می خواهیم به همه دنیا نشان دهیم که قدرتهای فائقه را هم می توان به نیروی ایمان شکست داد .

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب •. •. •. •. •. •. •. •

 

ملتی اگر قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی، در مقابل آن نمی تواند بایستد.

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

جمعیتی که پشتوانه اش خداست شکست ندارد .

 

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

مقصد که الهی شد دنبالش پیروزی است .

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در موردسخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 

برادران من! با اتکا به ایمان و اسلام بود که ما پیروز شدیم . امام خمینی (ره)

سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن, سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی, دهه فجر

 


منبع: m-farhangi.iut.ac.ir

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :