شاه روزی 60 نخ سیگار می‌کشید !
موهای سفید در شقیقه هایش ظاهر شده بود. نمی توانست غذا بخورد. شصت سیگار در روز می کشید دائما دست هایش می لرزید . حقیقت این بود که نمی دانست چه تصمیمی بگیرد. منزو

ماجرای خنده دار رنگ هواپیمای محمدرضا شاه + عکس | بهداشت نیوز

 موهای سفید در شقیقه هایش ظاهر شده بود. نمی توانست غذا بخورد. شصت سیگار در روز می کشید دائما دست هایش می لرزید . حقیقت این بود که نمی دانست چه تصمیمی بگیرد. منزوی شده بود و هیچ راهنمایی برای درست فکر کردن نداشت.

سیگار کشیدن شاه مملکت – سایت بروز نیوز

در حوادث منجر به کودتای 28 مرداد 1332 شاه تحت فشار اعصاب قرار گرفته بود و هر شب دوای خواب می خورد. موهای سفید در شقیقه هایش ظاهر شده بود. نمی توانست غذا بخورد. شصت سیگار در روز می کشید دائما دست هایش می لرزید . حقیقت این بود که نمی دانست چه تصمیمی بگیرد. منزوی شده بود و هیچ راهنمایی برای درست فکر کردن نداشت. به اطرافیانش اعتماد نداشت. یکی از اشخاصی که هر روز ملاقات می کرد به او توصیه می کرد « اعلیحضرت اعلام جمهوری کنید و خود را نامزد ریاست جمهور نمایید یقین است که  شما شانس انتخاب شدن خواهید داشت». ثریا هم او را وادار به مبارزه نمی کرد . برعکس او هیچگاه زندگی در ایران را دوست نداشت و فشاری که وضعیت به آن ها وارد می ساخت به او تمایل ترک کشور را می داد. شاه که در دفترش منزوی شده بود روزهای خود را به خواندن می گذرانید و از خود سوال می کرد که آیا زیاد از حد منتظر حوادث باقی نمانده. تردیدی که در وجودش بود یکی از جهت حسابی بود که معتقد به سرنوشت بود و می خواست که جریان حوادث سیر خود را بکند تا اینکه ایرانی ها بفهمند که اگر علیه مصدق عمل می کنند به نفع کشور است. صوفی گری او وادارش می کرد که به قضا و قدر بیاندیشد. . .

منبع: تبیان
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :

آکاالکتریک تولید کننده انواع سطل زباله و سبزی خرد کن