تصاویر جالب و بکر از ایران قدیم(18)
تصاویر قدیمی و بکر از تهران قدیم را به اشتراک گذاشته ایم. تصاویری که بوی خوش زندگی میدهد

آکاایران: تصاویری که در ادامه این مقاله از آکا مشاهده خواهید هجدهم مجموعه تصاویر قدیمی از ایران مخصوصا تهران میباشد که برگفته از صفحه اینستاگرام علی ملیحی و علیرضا محمودی گردآوری شده است. این تصاویر سبک زندگی در گذشته نه چندان دور کشورمان را به نمایش گذاشته است. شما میتوانید تمامی مجموعه تصاویر را در سایت آکا بخش مقالات تاریخی مشاهده کنید.

تصاویر جالب و بکر ازتهران

پیست آبعلی. نیم قرن پیش

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)


چهارم مرداد سال شصت و شش، سیل مرگبار تهران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)


عکس یادگاری محصلان دبیرستان فرانسوی رازی در میانه دهه چهل. این مجتمع در سال هزار و دویست و هشتاد و هفت در حسن آباد و منزل مودب الملک به عنوان یک مدرسه خصوصی فرانسوی افتتاح شد. این مجتمع به مدت هشتاد سال محل تحصیل برخی از چهره‌های مهم تاریخ معاصر ایران بود.

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)


کارکنان رادیو ایران را در سال هزار و سیصد و بیست

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)


محله دروازه‌غار در جنوب تهران در سال پنجاه‌وهشت، عکس از عباس عطار


سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)


کارخانه ایران‌خودرو، زمستان سال شصت‌وهشت، سی‌ویک سال قبل.

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)


صف طولانی شرکت‌کنندگان در رفراندوم جمهوری‌اسلامی در میدان دربند تهران، سال پنجاه‌وهشت، عکس از آرشیو‌ملی ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)


تهران، محله دروازه‌غار، بهار پنجاه‌وهشت، عکس از عباس عطار

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۱۸)


.

منابع: صفحه اینستاگرام علی ملیحی و علیرضا محمودی

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :