تبلیغات برتر جهانی (9)
تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,برترین تبلیغ,تبلیغ خلاقانه,تبلیغات جهانی

تبلیغ سیتی:  اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1- باغ وحش بوئنوس آیرس

,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

Concept (مفهوم) : رسیدن کانگروها به باغ وحش

Technique (روش و تکنیک) : طنز۲- انجمن ملی اهدای عضو National Association for Organ Transplant

,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : تعجیل در کمک

Slogan (شعار تبلیغاتی) : We don’t have enough donors

Technique (روش و تکنیک) : تحریک احساسات و عواطف۳- تبلیغات اجتماعی (رعایت سرعت مجاز)

,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : سرعت مرگ آفرین است

Slogan (شعار تبلیغاتی) : The faster you get, the faster you go

Technique (روش و تکنیک) : پیوند با مفاهیم حک شده در ذهن مخاطب4- ارسال مرسولات FedEx delivery


,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : سرعت (رساندن مرسوله فقط در یک روز)

Slogan (شعار تبلیغاتی) : We live to deliver

Technique (روش و تکنیک) : مقایسه5- دوربینهای FUJI FILM

,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : اولویت و ترجیح در انتخاب

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Nobody can resist in front of a fine pix

Technique (روش و تکنیک) : طنز


6-  آدامس Fluogum

,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : حتی از خمیردندان هم برای دندان بهتر است

Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر7- انجمن حمایت از جنگلهای آمازون (برزیل)

,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : آغاز حمایت از همان لحظه تصمیم به عضویت

ایده ای فوق العاده و بسیار خلاقانه جهت آغاز عضویت و ارسال فرم عضویت که در پشت تصویر جنگل چاپ شده و با بریدن فرم عضویت عملاً فردی که در حال آتش روشن کردن در جنگل است را از تصویر جدا و باعث حفاظت از جنگل می شود .

Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک8- سس کچاب HEINZ

,تبلیغات برتر جهانی (9) بازاریابی,تبلیغات,تبلیغ,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : نهایت سوزانندگی

Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک (با چوب کبریت سوخته)

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :