توسعه» یا «فنا »
خصوص خرید یا فروش سهام تصمیم گیری,نوع فعالیت,صورت,خصوص خرید,خصوص خرید یا فروش,سوددهی,خصوص,نوع

«توسعه» یا «فنا»

«توسعه» یا «فنا»● بررسی نقش مدیر در آینده یک شرکت
سهامداران قبل از انتخاب سهم باید موارد متعددی را بررسی کرده و سپس در خصوص خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنند.
ارزندگی سهام، نوع فعالیت شرکت، نسبت P/E، طرح های توسعه یی، طرح های در دست اجرا، سوددهی یا زیان دهی سال های اخیر، میزان سود تقسیمی، مطالبات و بدهی های شرکت، صورت سود و زیان و ترازنامه از جمله این موارد هستند.

به علاوه توان مدیریتی شرکت، قدرت و نفوذ مدیر و به روز بودن اطلاعات مدیران از دیگر مواردی است که سرمایه گذاران حرفه یی و دانش آموخته قبل از انتخاب سهم به آن توجه دارند.
نحوه مدیریت و تصمیم گیری های مدیر تاثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت، سودآوری و استقبال از سهام آن شرکت دارد. بسیار شاهد بوده ایم شرکت هایی را که فقط به دلیل اعتماد سهامداران به نحوه تصمیم گیری مدیر، از استقبال خوبی در بازار برخوردار بوده اند.
یکی از کارشناسان بازار سرمایه در مورد اهمیت نقش مدیر در سرنوشت شرکت ها گفت؛«بی شک می توان یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب صنعتی اروپا را تفکیک مدیریت از مالکیت شرکت ها دانست زیرا با گسترش فضای عملیاتی شرکت ها و به وجود آمدن فضای جدیدی در تجارت، تحت عنوان رقابت و بازار آزاد، دیگر روش های قدیمی و سنتی پاسخگوی نیازها نیستند.»
محمدعلی شهدایی افزود؛«امروزه منابع انسانی در شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردارند. در حقیقت پرسنل کارا و مدیر توان تحت الشعاع قرار دادن بسیاری از نسبت ها و تئوری های اقتصادی و مالی را دارا هستند. البته مانع اصلی در این خصوص تشخیص و رتبه بندی آنها است که ملاک استانداردی برای آن وجود ندارد. اگرچه بسیاری از نسبت ها و اقلام صورت های مالی شرکت ها و مقایسه با صنعت قادر به بیان گوشه یی از توانایی های مدیر است، اما نباید فراموش کرد که مدیر تنها یک عامل از مجموعه عوامل موثر در بهبود و رونق یک شرکت است.»
وی تصریح کرد؛«البته شاید بتوان گفت که دستیابی به اطلاعات در ایران بیش از آنکه متاثر از انجام تحقیق و تحلیل های مختلف باشد، دارای یک بار اطلاعات داخلی شرکت ها است. زیرا بانک اطلاعاتی منسجمی درخصوص سوابق عملکردی مدیران وجود ندارد. این در حالی است که کسب اطلاعات درخصوص سوابق مدیریت شرکت ها کاری آسان نیست. اما دستیابی به سابقه عملکردی مدیران، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سهامداران قرار می دهد که در درازمدت بسیاری از آنالیزهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.»
این عضو انجمن حسابداران خبره ایران در مورد بازخوردهای پیش بینی مدیران برای سود هر سهم معتقد است؛«همیشه میان پیش بینی ها و آن چیزی که در نهایت از عملیات هر بنگاه اقتصادی محقق می شود یک دامنه اختلاف وجود دارد. این اختلاف می تواند ناشی از عواملی باشد که به طور معمول تحت کنترل برنامه ریزان یک شرکت نیست.
گاهی اوقات شرکت ها بدون انجام هیچ گونه کار تحلیلی و کارشناسی نسبت به پیش بینی بودجه اقدام می کنند. اما درنهایت با بسته شدن حساب مالی یک شرکت و ارائه گزارش حسابرسی حقایق آشکار می شود. صورت های مالی در هر شرکت بازخورد مجموعه عملکرد یک واحد اقتصادی است. این در حالی است که هدف از تشکیل هر بنگاه اقتصادی کسب منفعت است که سرمایه گذاران آن را با نام درآمد متعلق به هر سهم می شناسند که می تواند تجلی بارز منافع کوتاه و میان مدت آنان باشد.»
شهدایی گفت؛«با توجه به دامنه تغییرات پیش بینی ها، می توان با نگاهی به گذشته شرکت به بررسی عملکرد مدیران و نوع نگرش آنان پرداخت زیرا مدیریت درآمد متعلق به هر سهم، یکی از استراتژی های موثر در هدایت بازار است. با بررسی همین استراتژی هم می توان مدیران شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران را به چهار دسته مدیریت اطمینان، پویا، جوساز و آنی تقسیم کرد.»
وی تاکید کرد؛«در شرکت های تحت نظارت مدیریت اطمینان، دامنه تغییرات درآمد متعلق به هر سهم پیش بینی شده و در نهایت حداکثر در محدوده مثبت و منفی۲۰درصد است. با توجه به دامنه محدود تغییرات، بازار با یک اطمینان نسبی به آینده شرکت نگاه می کند. این در حالی است که مدیریت پویا با پیش بینی محتاطانه خود در طول دوره مالی، معمولاً با ارائه تعدیلات مثبت، پویایی قابل درکی را در ذهن سهامداران ایجاد می کند. به طور معمول در چنین شرکت هایی درآمد نهایی متعلق به هر سهم بیشتر از پیش بینی های اولیه است.»
این تحلیلگر بازار سرمایه در مورد مدیران جوساز گفت؛«در حالت عمومی پیش بینی های اولیه در مقایسه با درآمد نهایی متعلق به هر سهم، رقم بیشتری است.
این گروه از مدیران همیشه سعی می کنند موقعیت خود را بهتر از واقعیت موجود نشان دهند به طوری که حتی صورت های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده شرکت هم شاهد نوسانات شدیدی در مقایسه با صورت های حسابرسی شده بوده و می توان در گزارش های حسابرس و بازرس قانونی شاهد بندهای موثر بر سودآوری شرکت بود.»
وی به مدیریت آنی اشاره کرد و افزود؛«این شرکت ها فاقد برنامه مدون و قابل دسترسی در برنامه های آینده خود هستند و به ندرت می توان روند قابل تشخیصی را در مراحل تعدیلات درآمد متعلق به هر سهم آنان پیدا کرد. به طور عمومی دامنه نوسان سال های اخیر شرکت بزرگ تر از ۲۰ درصد است و طبیعی است که بازار هم آینده بلندمدتی را برای این شرکت ها ترسیم نمی کند. به همین دلیل در اکثر موارد بازار با سرعتی بالاتر از ایده آل ها نسبت به نوسان درآمد متعلق به هر سهم عکس العمل نشان می دهد.»
شهدایی با بیان این مطلب که در مجموع فرآیند مدیریت یکی از تاثیرگذارترین پارامترها بر توسعه یا فنای شرکت است، گفت؛«معتقدم که برخی از مدیران دارای شاخصه های مهمی هستند که می توانند نسبت قیمت به درآمد بسیار بالاتر از عملکرد فیزیکی یک شرکت را به خود اختصاص دهند. در حقیقت مدیریت و دانش وی در آینده شرکت نقش مهمی را بازی می کند.»
روزنامه اعتماد

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :