عملکرد افراد را در زمان اضافه کاری کنترل کنید


▪ عملکرد افراد را در زمان اضافه کاری کنترل کنید تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد ناشایست که به عنوان اضافه کاری در سازمان به انجام کارهای شخصی یا اتلاف وقت می پردازند، جلوگیری شود.


▪ برای حفظ اطلاعات سازمانی، از بهترین و پیشرفته ترین سیستم حفاظتی استفاده کنید.
▪ زبده ترین کادر بازاریابی را گردآوری کنید و حتی زمانی که سوددهی سازمان در وضع مناسبی قرار دارد، از آنان بخواهید ریتم فعالیت های خود را کند نکرده و همچنان به صورت جدی ادامه دهند.
▪ به منظور جلوگیری از تک روی و رقابت های ناسالم، روحیه انجام کار گروهی در سازمان را تقویت کنید.
▪ از عنوان کردن فرامین غیرقابل اجرا و غیرمنطقی احتراز جویید، زیرا جز خدشه دار کردن شخصیت حرفه ای شما پیامدی ندارد.
▪ هرگز از خاطر نبرید انسان، اشرف مخلوقات است و با درایت و پشتکار می تواند برای هرمشکلی، راه حل مناسبی پیدا کند.
▪ از نگارش واژه ای که از صحت املای آن اطمینان ندارید، پرهیز کنید و برای حصول اطمینان از نگارش صحیح لغاتی که فراموش کرده اید، همیشه یک فرهنگ لغت در دسترس داشته باشید.
▪ وقتی در مورد موضوعی محرمانه صحبت می کنید، مراقب استراق سمع دیگران باشید.
▪ اموال مهم سازمان را بیمه کنید.
▪ در سلام کردن و ایجاد ارتباط دوستانه پیشقدم باشید.
▪ مراقب سلامتی خود باشید و هرگز از یاد مبرید عقل سالم در بدن سالم است.
▪ مطمئن شوید کادر مالی شما به موقع در پرداخت صورت حساب ها اقدام می کنند و پرداخت ها بنا به دلایل غیرموجه ، به تعویق نمی افتد. چون تأخیر در پرداخت ها به اعتبار مالی شما لطمه جبران ناپذیری وارد می کند.
▪ عیب جو و بهانه گیر نباشید و اجازه ندهید این دو خصلت در شما به عادت مبدل شود.
▪ زمان دقیق پیاده سازی تصمیمات اخذ شده را پیدا کنید، چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب، در زمان نامناسب با شکست روبرو شود.
منبع : تبیان

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :