آیا از بـرنامه زمـانی مـشخصی برای به انجام رسـانـیـدن کـارهــای خود پیروی میکنید؟ یک عامل بسیار مهم در هر موفقیتی برنامه ریـزی صحیح و پیروی از یک بـرنامه زمـانی خص برای نیل بـه اهداف مطلوب میـبـاشد. اکنون برای آنکه قادر باشید از وقتـت خود به نحو احسن استفاده کنید نکات و راهکارهای زیر را در زندگی خود بکار بندید:

1- فعالیتهای روز بعد خود را از شب قبل برنامه ریزی کنید و روی کاغذ یادداشت کنید.
2- کارهای خود را اولویتبندی کنید.
3- کارهایی دشوار را زودتر از بقیه انجام دهید.
4- امور با اهمیت اما ناخوشایند را به تعویق نیاندازید.
5- کارها رابدون وقفه به پایان رسانید.
6- مابین فعالیتها برای خود وقت استراحت نیز در نظر بگیرید.
7- مکالمات تلفنی خود را نیز از پیش برنامه ریزی کنید: سخنانی که میخواهید بیان کنید را روی کاغذ یادداشت کنید.
8-  خود انگیخته باشید و مقهور موانع نگردید.
9- هرگاه تصور کردید کاری بی فایده میباشد، دست از آن بکشید.
10- در صورت لزوم یکسری تغییرات آگاهانه در رفتار خود پدید آورید.
11-  در زندگی فردی منظم باشید تا وقت خود را صرف یافتن وسایل گم گشته خود نکنید.
12- برای وقت خود ارزش قائل باشید زمان هیچگاه به عقب باز نمیگردد.
13- استرس و خستگی معلول کارهایی که به انجام رسانیده اید نیست بلکه بیشتر از افسوس کارهایی است که میتوانستید انجام دهید اما انجامشان نداده اید.
14- به هیچ فردی اجازه ندهید وقت شما را تلف کند. بیاموزید که در صورت لزوم با صراحت "نه" بگویید.
15- سعی کنید فرد خوشبینی باشید و همواره در انتظار رویدادهای خوشایند در زندگی خود باشید.
16- هنگام نیاز از فرد آگاهی راهنمایی بخواهید.
17- "وقت کشها" و یا هدر دهنده های وقت را به حداقل برسانید. آنها شامل موارد زیر میباشند:
* تلفنهای طولانی، بی هدف و غیر ضروری.
* بازدیدکننده ها و میهمانان ناخوانده.
* پشت گوش اندازیها.
* گفتگوهای بی ثمر و یا نا مشخص.
* دانش فنی ناکافی و یا اطلاعات ناقص هنگام انجام کار.
* فقدان اهداف و اولویت بندیها و یا مبهم وگنگ بودن آنها.
* فقدان برنامه ریزی.
* خستگی و استرس.
* ناتوانی در " نه " گفتن.
* بی نظمی و نابسامانیهای فردی.
* تماشای تلویزیون. تماشای بیش از 2 ساعت در روز برنامه های تلویزیونی معقول نمیباشد.

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :