مدیریت چیست ؟
ترین دارایی هر سازمان منابع انسانی,منابع دیگر نظیر دارایی های فیزیکی مادی,منابع سازمانی صورت,ایشان نظارت و کنترل,اعمال ایشان و اصلاح,وظایف هدایت و رهبر

مدیریت چیست؟
تعاریف بسیار زیادی از مدیریت ارائه شده است، یکی از جامع ترین این تعاریف در ذیل آمده است مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامه ریزی ( پیش بینی ) ، سازمان دهی ( تقسیم کار و تفکیک وظایف ) ، هدایت و رهبری ( راهنمایی کردن زیردستان و توانایی نفوذ کردن در دل ایشان ) ، نظارت و کنترل ( ناظر بودن بر اعمال ایشان و اصلاح اشتباهاتشان ) و نهایتا" ایجاد هماهنگی ( برقراری نگرش سیستمی بین کارکنان ) برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده است. البته تمام مباحث فوق بر روی منابع سازمانی صورت می گیرد که مهم ترین و ارزنده ترین دارایی هر سازمان منابع انسانی
( کارکنان) هستند و سپس منابع دیگر نظیر دارایی های فیزیکی، مادی و حتی اطلاعات قرار می گیرند.

      تمام مطالب فوق صحیح است اما اگر بخواهیم خیلی ساده مدیریت را تعریف کنیم باید بگوئیم "مدیریت یعنی تصمیم گیری."
وظایف نیروها عبارت است از تصمیم سازی ( با ارائه پیشنهادات ) و اجرای تصمیم پس از اتخاذ از سوی مدیریت، وظایف مدیران عبارت است از تصمیم گیری و نظارت بر اجرای تصمیمات.
سرجیوزیمن معاون سابق بازاریابی کوکاکولا و نویسنده کتاب ارزشمند پایان عصر بازاریابی سنتی پنج سطح برای تصمیم گیری قائل است.
سطوح تصمیم گیری :
         سطح یک : تصمیم من ( مدیر ارشد) بدون کمک شما ( منظور کارکنان است ) .
                 این سطح مربوط به امور سیاست گذاری است.
        سطح دو : تصمیم من با کمک شما .
               مسئولیت تصمیم گیری با مدیر است اما از نظرات و پیشنهادات کارکنان مطلع
                می شود.
        سطح سه : تصمیم ما .
               سرجیو زیمن می گوید من از این سطح متنفرم .چون مسئول تصمیم گیری مشخص                           
              نیست. حتی در قوی ترین مردم سالاری ها یک نفر باید رهبری را بر عهده بگیرد. 
         سطح چهار : تصمیم شما با کمک من .
                 سخت ترین تصمیم های مدیران است. چون باید قدرت خود را فراموش کنند و               
                  اجازه دهند فرد دیگری تصمیم بگیرید. 
       سطح پنج  : تصمیم شما بدون کمک من  .
               یعنی اعتماد مدیر به توانایی ها. دانش و بصیرت نیرو به حدی می رسد که مسئولیت  
                را به صورت کامل تفویض می کند.
              سرجیوزیمن می گوید: اساساً سطح پنج به مخاطب می گوید" گوش کن، دلیل                 
                اینکه شما اینجا هستید، دلیل اینکه من شما را استخدام کرده ام. دلیل اینکه به شما           
                اجازه داده ایم که تحت لوای علائم تجاری این شرکت کار کنید، این است که         
               شما را باور داریم. بروید و کارتان را انجام دهید".
ایشان می گوید در تمام موارد فوق تصمیم گیرنده باید مشخص باشد تا در مقابل تصمیم خویش مسئولیت داشته باشد. مدیران ما هم باید بدانندکه یکی از  نقش های ارزنده ایشان اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و بر مبنای اخذ اطلاعات از زیردستان است. و همچنین تفویض اختیار برای تصمیم گیری کارکنان در جای خود شایسته و لازم است.
پرویز درگی : مدرس بازاریابی در دوره کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
آموزش مباحث مدیریت بازاریابی بر مبنای ساده سازی
برگرفته از وب سایت توسعه مهندسی بازار

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :