و حالا چالش کتاب بعد از سطل یخ
شبکه های اجتماعی این بار با نگاهی متفاوت تر شما را به چالشی فرهنگی دعوت می کنند به نام چالش ده کتاب

بعد از چالش سطل یخ، نوبت به کتاب ها رسید

شبکه های اجتماعی این بار با نگاهی متفاوت تر شما را به چالشی فرهنگی دعوت می کنند به نام "چالش ده کتاب". این چالش که چند روزی است در شبکه های اجتماعی مطرح شده هنوز رونق نگرفته و باید صبر کرد تا ببینیم این حرکت که جنبه سرگرمی و تفریحی ندارد چه اندازه مورد استقبال قرار می گیرد.

کتاب

شبکه های اجتماعی به یکی از جریان سازهای رسانه ای تبدیل شده اند که با هر اتفاقی موجی را با خود به همراه می آوردند. حالا این موج می تواند به شکل ساختن جوک و لطیفه باشد، یا همه گیر شدن یک موضوع که به شکل های مختلف بروز می کند. همه گیر شدن یک اتفاق، همیشه هم بد نیست و اگر درست به آن نگاه شود می تواند خوب هم باشد.

نکته ای که در مورد راه اندازی موج های مختلف وجود دارد این است که کاربران شبکه های اجتماعی خیلی به این موضوع کار ندارند که یک اتفاق از کجا شروع شده، بلکه بیشتر جذابیت ها و نوع نگاه آن حرکت است که مورد توجه قرار می گیرد.

چندی پیش به بهانه کمک به بیماران ALS موجی راه افتاد به نام چالش سطل یخ  که خیلی سریع بین کاربران شبکه های اجتماعی رشد کرد و همه گیر شد تا جاییکه به دنبال آن چالش های مشابهی راه اندازی شد مثل چالش سطل برنج یا چالش سطل خاک که چندان مورد توجه قرار نگرفت و بیشتر جنبه تبلیغی داشت. حالا چند روزی است در شبکه های اجتماعی صحبت از چالش جدیدی است به "نام چالش ده کتاب"، که هر شخصی ده کتاب تأثیر گذار دوران زندگی خود را معرفی می کند و بعد دو یا سه نفر دیگر را هم به این چالش دعوت می کند تا آنها هم ده کتاب دیگر را معرفی کنند.

نقطه شروع این چالش دقیق مشخص نیست اما با دو نگاه می شود به آن نگاه کرد؛ یک نگاه خوش بینانه و یک نگاه بدبینانه. در نگاه خوشبینانه یک کار فرهنگی شکل می گیرد که در آن کتاب های برتر معرفی می شود و به نوعی تبلیغی است برای کتاب خواندن اما در نگاه بدبینانه تنها به عنوان یک کار نمایشی است که هر فردی تنها برای حضور در این چالش نام ده کتاب را عنوان می کند که حتی آنها را نخوانده و یا شاید ندیده باشد.

"چالش ده کتاب" با وجود اینکه چند روزی است در شبکه های اجتماعی بین کاربران ایرانی هم مطرح شده، هنوز چندان مورد استقبال قرار نگرفته است؛ شاید جدی تر بودن این حرکت دلیل این استقبال کمرنگ باشد. البته "چالش ده کتاب" در مقایسه با سایر حرکت های اینچنینی که اتفاق افتاد یک تفاوت دیگر هم دارد و آن فکری است که باید هر فرد شرکت کننده در این چالش داشته باشد تا بتواند ده کتاب برتر از نظر خودش را معرفی کند

همه گیر شدن در مورد "چالش سطل یخ" خیلی سریع اتفاق افتاد و کمتر از 24 ساعت خیلی ها به این چالش دعوت شدند و حتی بعد از گذشت چند روز ابتکارهایی هم از خود نشان دادند. نکته ای که در مورد این حرکت وجود داشت جنبه تفریحی و سرگرمی آن بود که در گسترش این حرکت بی تأثیر نبود. شاید در کشور ما این بخش از این حرکت بیشتر مورد توجه قرار گرفت و هدف اصلی آن به مرور فراموش شد. اما "چالش ده کتاب" با وجود اینکه چند روزی است در شبکه های اجتماعی بین کاربران ایرانی هم مطرح شده، هنوز چندان مورد استقبال قرار نگرفته است؛ شاید جدی تر بودن این حرکت دلیل این استقبال کمرنگ باشد. البته "چالش ده کتاب" در مقایسه با سایر حرکت های اینچنینی که اتفاق افتاد یک تفاوت دیگر هم دارد و آن فکری است که باید هر فرد شرکت کننده در این چالش داشته باشد تا بتواند ده کتاب برتر از نظر خودش را معرفی کند و دیگر خیلی سریع و بدون فکر وارد عمل نمی شود. این موضوع می تواند یک نکته مثبت باشد و از تصمیم گیری احساسی کاربران شبکه های اجتماعی و دعوت شدگان به این چالش جلوگیری کند. شاید مطرح شدن این چالش از زبان یکی از شخصیت های شناخته شده مثل هنرمندان و چهره های فرهنگی در دیده شدن این حرکت بیشتر تأثیر داشته باشد؛ مانند اتفاقی که در مورد "چالش سطل یخ" افتاد و با مطرح شدن آن از طرف هنرمندان و ورزشکاران شکل تازه ای به خود گرفت و ظرف چند ساعت گروهی زیادی را با خود همراه کرد.

کتاب

شاید به توان گفت به طور طبیعی این چالش نسبت به "چالش سطل یخ" خیلی مورد استقبال قرار نگیرد اما قطعا در روزهای آینده بیشتر از این چالش صحبت می شود و نفرات بیشتری به آن ملحق خواهند شد که احتمالا در بین آنها چهره های فرهنگی و هنری نام آشنایی به چشم خواهند خورد و در کنار اسامی دعوت شدگان به این چالش لیست بزرگی از کتاب های برگزیده شرکت کنندگان در این چالش به دست می آید که مطمئنا نام کتاب ها و نویسنده های خوب زیادی را می شود در میان آنها پیدا کرد.

در کنار جنبه های مثبت و منفی شبکه های اجتماعی، می شود فرصت هایی ایجاد کرد که به خوبی از آنها استفاده شود و نتیجه گرفت. به نوعی موفقیت یا عدم موفقیت راه افتادن موجی به این شکل که بیشتر جنبه فرهنگی دارد طول می کشد تا خودش را نشان دهد اما می توان به آن به عنوان یک فرصت مناسب نگاه کرد که نتیجه ی خوبی به همراه می آورد و ناخواد آگاه هر فردی را که با نام "چالش ده کتاب" مواجه می شود حداقل برای لحظه ای به این فکر فرو می برد که چه کتاب هایی تا به حال خوانده و کدامیک را بیشتر دوست داشته است؛ واین یک اتفاق خوب و مثبت است.

اگر شما به این چالش دعوت شوید چه کتابی را به عنوان تأثیر گذار ترین کتابی که خوانده اید معرفی می کنید؟

زهرا فرآورده

بخش ارتباطات تبیان

منبع : tebyan.net

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :