حمله مجری کانال یک به جم!
همایون با اشاره به عواقب خطرناک اینگونه سریال ها گفت: «کاری که این سریال ها در ایران انجام می دهد از کاری که بمب اتم در ژاپن کرد, عوارضش بیشتر و خطرناک تر است.»

حمله مجری کانال یک به جم!

همایون با اشاره به عواقب خطرناک اینگونه سریال ها گفت: «کاری که این سریال ها در ایران انجام می دهد از کاری که بمب اتم در ژاپن کرد، عوارضش بیشتر و خطرناک تر است.»

,ارتباطات و رسانه ها

شهرام همایون، مدیر و مجری تلویزیون ماهواره ای سلطنت طلب کانال یک، در واکنش به انتقاد بینندگان این شبکه از تلویزیون "جم" مبنی بر پخش سریال های ضد اخلاقی با موضوعات روسپیگری و...به بررسی اهداف اینگونه شبکه ها پرداخت.

همایون با اشاره به عواقب خطرناک اینگونه سریال ها گفت: «کاری که این سریال ها در ایران انجام می دهد از کاری که بمب اتم در ژاپن کرد، عوارضش بیشتر و خطرناک تر است.»

وی با اشاره به مخاطبین اینگونه سریال ها افزود: «جوان ها نمی دانند چه بلایی بر سرشان می آید. آن ها نمی دانند این گونه شبکه ها با حداقل هزینه زندگی آن ها را نابود می کنند. تلویزیون هایی که این گونه سریال ها را در داخل ایران پخش می کنند، در حقیقت یک مرکز پخش ویروس ضد اخلاقی در جامعه هستند.»

شهرام همایون با اشاره به منابع مالی تلویزیون های ماهواره ای ادامه داد: «باید

منبع : tebyan.net

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :