کاهش قابل توجه بودجه عمرانی رسانه ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی اعتبارات اختصاص یافته به بخش رسانه در لایحه بودجه سال ۹۳ اعلام کرد اعتبارات عمرانی برنامه‌های رسانه‌ای در لایحه بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

کاهش قابل توجه بودجه عمرانی رسانه ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی اعتبارات اختصاص یافته به بخش رسانه در لایحه بودجه سال اعلام کرد اعتبارات عمرانی برنامه‌های رسانه‌ای در لایحه بودجه سال ، کاهش 35 درصدی داشته است.

مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: لوایح بودجه می‌تواند تصویری از اراده دولت در اهتمام و عطف توجه به برنامه یا دستگاه خاص و تغییر اولویت‌های دولت را در سال مالی آینده نشان دهد.

مطبوعات

در گزارش حاضر تلاش شده با تکیه بر این فرض که قانون برنامه، معیار ارزیابی لوایح بودجه بوده و نیز توجه به اینکه کارآمدترین ابزار مجلس در نظارت بر روند اجرای قوانین برنامه و توجه به مأموریت دستگاه‌های اجرایی، بررسی لوایح بودجه است در بخش نخست ضمن مقایسه لایحه بودجه با احکام برنامه، برنامه‌های حوزه رسانه مورد بررسی مقایسه‌ای با لایحه بودجه سال 1392 قرار گرفته گیرد و این مهم با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 1392 نخستین لایحه دولت یازدهم است در واقع به نوعی مقایسه جهت‌گیری‌های مالی و اعتباری نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم و آخرین لایحه دولت دهم محسوب می‌شود و از این جهت اهمیت مضاعف خواهد داشت، همچنین سال 1393 چهارمین سال اجرای برنامه پنجم است که توجه مضاعف به احکام برنامه پنجم را می‌طلبد.

در بخش دوم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه، صدا و سیما، شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری دانشجویان ایرانISNA و خبرگزاری جمهوری اسلامی IRNA مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

یکی از ویژگی‌های مهم لایحه بودجه سال 1393 در مقایسه با سال 1392 در حوزه رسانه، کاهش 35 درصدی اعتبارات عمرانی برنامه‌های رسانه‌ای است. کاهش شدید اعتبارات مذکور با احکام مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون برنامه پنجم که بر اساس آن دولت مکلف است حمایت‌های لازم را از بخش غیردولتی در زمینه تولید، طراحی، پخش و انتشار برنامه‌های هنری، رسانه‌ای و فرهنگی به عمل آورد، هماهنگی ندارد.

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های رسانه‌ای در لایحه بودجه سال 1393 به میزان 15 درصد افزایش داشته و در مجموع کل اعتبارات برنامه‌های حوزه رسانه در فصل فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری (30200) در لایحه بودجه سال 1393 رقمی معادل (11,340,649) میلیون ریال می‌شود که نسبت به اعتبارات برنامه‌های مشابه در لایحه بودجه سال 1392 که معادل (10,722,181) میلیون ریال بوده، حدود 6 درصد افزایش یافته است.

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های رسانه‌ای در لایحه بودجه سال 1393 به میزان 15 درصد افزایش داشته و در مجموع کل اعتبارات برنامه‌های حوزه رسانه در فصل فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری (30200) در لایحه بودجه سال 1393 رقمی معادل (11,340,649) میلیون ریال می‌شود که نسبت به اعتبارات برنامه‌های مشابه در لایحه بودجه سال 1392 که معادل (10,722,181) میلیون ریال بوده، حدود 6 درصد افزایش یافته است

در لایحه بودجه سال 1393 اعتبارات دو برنامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال (30283) و برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات (30255) به ترتیب 56 و 50 درصد نسبت به لایحه سال 1392 افزایش داشته و در میان برنامه‌های حوزه رسانه بیشترین درصد افزایش اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که در لایحه بودجه سال 1392 این دو برنامه با حدود 28 درصد کاهش دستخوش بیشترین میزان کاهش اعتبار در بین برنامه‌های رسانه‌ای بودند، این افزایش اعتبار در صورتی که به منظور حمایت‌های لازم از فعالیت‌های رسانه‌ای بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصروف شود با ماده (3) قانون برنامه پنجم هماهنگ خواهد بود.

بر اساس بررسی‌های انجام شده در بخش دستگاه‌های رسانه‌ای اعتبارات خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حدود 26 درصد افزایش داشته که بیشترین درصد افزایش در میان دستگاه‌های رسانه است.

بخش ارتباطات تبیان

منبع : tebyan.net

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :