1/?

  زبان انگلیسی ات در چه حده؟

  انگلیسی زبان عجیبیه. البته می تونی با تفکر کامل، هر چند سخت اونو یاد بگیر.

  می تونی عین بلبل انگلیسی صحبت کنی؟ می تونی به این بیست تا سوال جواب درست بدی؟ سطح زبانت رو همین الان ببین.

  • برای نمایش در موبایل بهینه سازی شده.
  • ورژن سایتش هم بهینه سازی شده. حتی تند تر از قبل!

  امتیاز زبان انگلیسیت:

  دوباره تست رو بده