پریوار دوزی ( پلیوار )
صنایع دستی هنر سوزن دوزی دوخت پلیوار گلدوزی , گلدوزی بر روی پارچه , سوزندوزی بلوچ , پریوار دوزی , هنرهای دستی ایران , صنایع دستی سیستان و بلوچستان,


این نوع دوخت پلیوار نیز نامیده می شود که نوعی گلدوزی بر روی پارچه می باشد.

مواد اولیه و ابزار کار همانند سایر رشته های سوزندوزی، نخ، پارچه و سوزن است. دوخت مستقیماً بر روی جامه دوخته میشود و مانند سوزندوزی بلوچ به پارچه ای با تار و پود منظم و عمود بر هم نیازی نیست.

 

زمینه کار پارچه است که تنها قسمتهایی از کل زمینه با دوخت پر میشود این هنر در میان اهالی بومی رایج است و در روستاهای شهرستان سراوان و ایرانشهر بکار می رود پریوار، بیشتر بر روی حاشیه روسری و اشارپ زنان بلوچ بکار می رود و در بعضی مناطق مانند ایرندگان بر روی لباس در قسمت پیش سینه، سر شلوار و دور آستین دوخته می شود همچنین در روستاهای چانوف، شکیم و ... با استفاده از نخ ابریشم بر روی کلاه، عرق چین، سرمه دان، بازو بند، جلد دعا و ... گلدوزی می کنند.

 

,پریوار دوزی, هنرهای دستی ایران, صنایع دستی سیستان و بلوچستان,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

 

,پریوار دوزی, هنرهای دستی ایران, صنایع دستی سیستان و بلوچستان,صنایع دستی ، هنرهای دستی ،هنرهای ترسیمی

منبع:cloob.com

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :